Programma 1. Prettig wonen voor iedereen

Gebiedsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Doel:

Duurzaam bouwen in de praktijk brengen

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P16

De locatie Langeveld wordt een voorbeeldproject voor duurzame woningbouw, gericht op diverse doelgroepen.

Uitwerking 2022 (e.v.):
Ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad wordt, met ondersteuning vanuit de Vliegende Brigade van de provincie Zuid-Holland, een integrale stedenbouwkundige visie en financiële verkenning voor de locatie Langeveld opgesteld. Deze kent een variant met tennisbanen (fase 2) voor de Sassenheimse Tennisvereniging (STV) en een variant zonder tennisbanen (fase 2) voor STV. Zo kan een integraal afgewogen besluit worden genomen. Op basis van dat besluit wordt de verdere gebiedsontwikkeling opgepakt (participatie, aanbesteding, planologische procedure, e.d.).
De inzet is gericht op oplevering van de woningen in 2023/2024.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Een open landschap om van te genieten

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P9

Als voorbeeld hierbij kan worden gedacht aan ons voornemen om op interactieve wijze te komen tot een gebiedspaspoort en plan van aanpak voor de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Nieuw-Boekhorst in Voorhout.

Uitwerking 2022 (e.v.):
In 2020 en 2021 is hiermee een voortvarende start gemaakt, in 2022 wordt hieraan samen met de stakeholders een vervolg gegeven.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Woningbouwcorporaties
Projectontwikkelaars
Bedrijven
Particuliere initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55