Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen
De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is vanaf 1 januari 2017 ondergebracht in de
gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is een ambtelijke werkorganisatie, de gemeenten zijn bestuurlijk
zelfstandig.

In de Programmabegroting 2021-2024 van HLTsamen is opgenomen dat:
‘de focus op het verder professionaliseren van HLTsamen. De veranderende samenleving vraagt om een overheid die
meedenkt en meewerkt: dit vereist een flexibele en wendbare organisatie met gevoel voor dat wat er in de samenleving
gaande is.’

De werkorganisatie HLTsamen ondersteunt de zelfstandige gemeentebesturen bij de strategische denkkracht en de
uitvoering van hun taken. De aandacht van HLTsamen richt zich daarbij op de realisatie van de visie en de ambities op
het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en een verbeterde Strategische positie (3K’s en S).

In 2017 en 2018 zijn forse stappen gemaakt om het huis op orde te krijgen. In 2019 stond het verbeteren van de
kwaliteit van de werkorganisatie centraal. Hieraan blijven we hard werken, zodat we als werkorganisatie nog beter
kunnen optreden als krachtige en innovatieve partner en dienstverlener. In 2020 en 2021 staat het verbeteren van de
strategische positie (de S) centraal. In 2019 is de Tussenevaluatie HLTsamen uitgevoerd door bureau Berenschot.
Uit deze tussenevaluatie komt naar voren dat de HLT-organisatie volop in ontwikkeling is én tegelijkertijd
progressie laat zien (1). Daarbij signaleert de organisatie problemen die er zijn en acteert daar actief op, HLTsamen
wordt in de rapportage van Berenschot dan ook betiteld als lerende organisatie. Met de aandachtspunten en
verbetermogelijkheden uit de tussenevaluatie is HLTsamen eind 2019 direct aan de slag gegaan, onder andere door in
de concern- en domeinplannen acties over te nemen die voortvloeien uit de aanbevelingen in de tussenevaluatie. We
verwachten dat de resultaten hiervan, onder andere in de komende evaluatie van HLTsamen, zichtbaar zijn.

In deze programmabegroting zijn kosten opgenomen van de werkorganisatie HLTsamen. Deze zijn gebaseerd op
de uitvoering van de politieke programma’s van Hillegom, Lisse en Teylingen. Daarbij heeft de werkorganisatie alle
bezuinigingsdoelstellingen gerealiseerd, die bij oprichting van HLTSamen zijn benoemd.

Specifieke stappen om de doelstellingen te bereiken vindt u in de begroting van HLTsamen.

(1) ‘HLTSamen op weg, Tussenevaluatie van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen’, 7 oktober 2019 Berenschot

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55